Duplex est duplex

Ett dubbelt självporträtt.

A joy shared is a joy doubled - Lao-Tse

Självporträtt | |
Upp